Aktuell dansinfo    Kurser    Dansbeskrivningar

Line dance är en dans med amerikanskt ursprung, som från början av 1970-talet, när dansformen fick ett rejält uppsving, dansades till countrymusik, men numera förekommer de flesta musikstilar och det produceras många danser till radions topplistor. Det är ingen pardans, även om det förekommer koreografier där man interagerar med varandra, och inte heller samma sak som squaredans. De dansande står i rader - därav namnet. Danserna är uppbyggda av olika stegkombinationer som beskrivs i stegbeskrivningar. Det finns idag (2019) runt 100 000 olika danser.

I och med att Linedance består av olika i dansbeskrivningar beskrivna stegskombinationer som är i princip unika för varje musikstycke måste man lära in varje dans. Olika Linedanceklubbar genomför regelbundet träningstillfällen. Från början, innan internet fanns, var man tvungen att sprida sina danser med hjälp av skriftliga dansbeskrivningar. Att då öva tillsammans i klubbar var det bästa sättet att lära sig en dans. Numera kan man också se danser på Youtube. Dock skrivs alltid en dans ned i en stegbeskrivning.

Klubbar anordnar kurser och workshops kring dansutlärning. Workshops kan handla om gamla danser, som måste läras ut till en ny danspublik, det kan vara internationella koreografer som lär ut nyskrivna danser.

Linedance som socialdans, dvs dans för nöjes skull, sker på en så kallad "Öppen dans" där man oftast dansar till en danslista, som DJ:n har gjort i förhand, ibland med utrymme för önskedanser.

Line Dance är sedan några år upptaget i Svenska Danssportförbundet där man idag har ett eget verksamhetsområde, VO. För närvarande pågår arbete med att få fram rutiner och organisationer kring tävlingar inom Line Dance. Exempelvis examineras instruktörer och domare av bland annat NTA (The National Teacher's Association for Country-Western Dance).

Internationellt finns olika parallella organisationer som genomför tävlingar, United Country Western Dance Council (UCWDC), World Country Dance Federation (WCDF) och World Dance Masters (WDM).

I Linedance förekommer olika karaktärer av danser. I alla karaktärer är grundstegen är de samma, men man dansar dem på olika sätt. I tävlingssammanhang finns sex karaktärer definierade: 

·         Smooth (West Coast Swing, Night Club och Two step). En mjuk dansstil som ger härligt flyt.
·         Lilt (Polka, East Coast Swing, Jive). Karaktäriseras av studsande steg och medryckande musik.
·         Rise & fall (Vals)
·         Cuban (cha cha, rumba, mambo)
·         Funky (disco, soul, funk) En modern dans som kräver attityd. Påminner om hip-hop och street-dance.
·         Novelty (lustbetonad dans till anpassad musik)